You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Gl. Randersvej 14, 8850 Bjerringbro miljøtilladelse tilladelse til heste

Emne

Husdyr og landbrug

Område

8850 Bjerringbro

Offentliggørelse

05.01.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Se afgørelse miljøtilladelse GL. Randersvej 14, 8850 Bjerringbro
På ejendommen Gl. Randersvej 14 ønskes der etablering af hestebokse i eksisterende bygninger.
Den nuværende hestestald (BBR 9 og 10) udvides med flere bokse, det eksisterende maskinhus
(BBR 3) ønskes ligeledes indrettet med hestebokse. Den sydvestlige bygning (BBR 8) anvendes
fremadrettet som løsdriftsstald. Derudover ønskes der et læskur syd for eksisterende bygninger,
læskuret forventes flyttet en gang årligt. Samlet søges om 1274 m² produktionsareal samt en møddingsplads på 41 m².