You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Gørup Enge - tilladelse efter vandløbsloven til regulering af vandløb i forbindelse med vådområdeprojekt

Emne

Vandløb

Område

9631 Gedsted

Offentliggørelse

29.04.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Klagemulighed via Klageportalen (eksternt link)

Tilladelse efter vandløbsloven til regulering af vandløb i Gørup Enge i forbindelse med vådområdeprojekt