You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Grønhøj: Afgørelse om miljøgodkendelse til svineproduktion på Fallesgårdevej 30

Tilladelse til ny gyllebeholder og godkendelse af eksisterende produktionsarealer

Emne

Husdyr og landbrugMiljøgodkendelse

Område

7470 Karup

Offentliggørelse

01.07.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Fallesgårdevej 30, 7470 Karup har en §12 miljøgodkendelse fra 12. juni 2018 til 1.600 stk. årssøer med grise til fravænning på 7,0 kg.

RS Gris Aps. ønsker at etablere en ny gyllebeholder på 5.000 m³ samt få godkendt den eksisterende gyllebeholder (5.700 m³) og de eksisterende produktionsarealer efter gældende lovgivning, hvor der ikke længere godkendes et bestemt antal dyr, men derimod et produktionsareal målt i m².

Der opføres ingen nye bygninger, det samlede produktionsareal er 4.385 m2.

Kontaktperson

Inger Dalgaard

Tlf: 87 87 52 11