You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Grønhøj: Afgørelse vedr. revurdering af miljøgodkendelse til Grønhøj Biogas

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse, samt tillæg til miljøgodkendelsen til at modtage yderligere 25.000 ton biomasse pr. år.

Emne

Miljøgodkendelse

Område

7470 Karup

Offentliggørelse

21.05.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Viborg Kommune har revurderet eksisterende miljøgodkendelse for Grønhøj Biogas. Revurderingen sker som konsekvens af, at der den 17. august 2018 er offentliggjort BAT-konklusioner (anvendelse af bedst tilgængelige teknikker) for biogasanlæg. Det betyder, at Grønhøj Biogas skal have revurderet deres miljøgodkendelse og efterleve de nye BAT-vilkår.

Der er samtidig meddelt et tillæg til miljøgodkendelsen til at modtage yderligere 25.000 tons biomasse pr. år. Stigningen omfatter primært gylle og dybstrøelse. Grønhøj Biogas modtager herefter 156.300 ton biomasse pr. år.

Kontakt

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer