You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Bjerringbro: Afgørelse om ændring af vilkår i miljøgodkendelse til Grundfos A/S

Ændret vilkår i miljøgodkendelse af elektronikproduktionen 3. juli 2015.

Emne

Miljøgodkendelse

Område

8850 Bjerringbro

Offentliggørelse

13.07.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Virksomheden ønsker, at kravet om etablering af filter, der kan tilbageholde minimum 99% af støv fra laserskærings- og lasersvejsningsprocesser, bortfalder, da at støvemissionen fra processen før filtret er  dokumenteret til at være 280 gange lavere end emissionsgrænseværdien. Viborg Kommune har derfor bortfaldet krav om etablering af filter fra denne proces.

Kontakt

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer