You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Guldborgvej 12D, 8800 Viborg - §16a miljøgodkendelse vedr. svineproduktion

Emne

Husdyr og landbrug

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

28.04.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Se afgørelse her

Resumé

Svineproduktionen på Rishøjgård A/S, Guldborgvej 12D, 8800 Viborg er hidtil baseret på afgørelser efter Husdyrbruglovens anmeldeordninger vedrørende skift i dyretype og effektivisering fra 2017. Der er tilladelse til en produktion af 52.000 smågrise (7,2 – 30 kg) og 700 slagtesvin (30 – 114 kg) svarende til ca. 250 dyreenheder med daværende dyreenhedsberegninger.

Rishøjgård A/S med CVR nr. 26935288 ønsker nu en godkendelse efter Husdyrbruglovens § 16a. Der ansøges om godkendelse af et produktionsareal på 2.000 m² i den eksisterende smågrisestald og et nyt produktionsareal på 5.700 m²
til slagtesvin. Den nye stald til slagtesvin bliver opført i elementer i neutrale farver. Indretningsmæssigt vil den blive etableret med 25 pct. fast gulv.

I ansøgningen indgår, at der etableres bio-forsuring med smellfighter i hele staldanlægget med henblik på at reducere lugtemissionen fra anlægget. Som alternativ til smellfighter ønskes mulighed for at etablere biologisk luftrensning.

I nudrift er der tre gyllebeholdere på anlægget. Der vil blive etableret to nye gyllebeholdere med et volumen på 6.000 m³ hver.