You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hærup: Afgørelse om miljøgodkendelse til svineproduktion, Hærupvej 5

Ændring af godkendelsen fra antal dyreenheder til produktionsareal

Emne

Husdyr og landbrugMiljøgodkendelse

Område

9500 Hobro

Offentliggørelse

29.06.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Husdyrbruget søger om miljøgodkendelse til det eksisterende produktionsareal på 2.263 m2 (afrundet) uden ændringer i staldanlægget, samt om fleksibilitet til en produktion bestående af smågrise og slagtegrise med mulighed for at justere på dyrenes vægtgrænser.

Projektet vil ikke påvirke produktionsomfanget væsentligt, da den eksisterende godkendelse tillader en produktion som svarer til kapaciteten. Projektet vil således ikke betyde væsentlige ændringer i forbrug, støj, støv mv.

Produktionen finder sted i syv staldafsnit fordelt på to lokaliteter. På ejendommen er der desuden tre gyllebeholdere, foderlade, fodersilo og et maskinhus.

Projektet omfatter ingen bygningsændringer eller udvidelser.

Husdyrgødning leveres til biogasanlæg fra to lagertanke. Levering af husdyrgødning til biogasanlæg betyder, at antal transporter til og fra husdyrbruget stiger, da husdyrgødningen skal flyttes fra produktionsadressen til biogasanlægget. Transport med afgasset husdyrgødning til ejendommen vil ske ved samme kørsel, som når der hentes rågylle.

Kontaktperson

Finn Larsen

Tlf: 87 87 56 19