You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hærupvej 5, 9500 Hobro - Foroffentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse

Emne

Husdyr og landbrug

Område

9500 Hobro

Offentliggørelse

20.01.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Foroffentliggørelse af ansøgning om § 16a miljøgodkendelse, Hærupvej 5, 9500 Hobro.

John Jensen, Herredsvejen 180, 9500 Hobro har søgt om miljøgodkendelse til en svineproduktion på Hærupvej 5, 9500 Hobro efter husdyrbruglovens § 16a.

Husdyrbruget har en gældende tilladelse til at producere 12.152 slagtegrise (32-112 kg).

Produktionen finder sted i syv staldafsnit fordelt på to lokaliteter. På ejendommen er der desuden tre gyllebeholdere, to rum til foder og et halmhus.

Husdyrbruget søger om miljøgodkendelse til det eksisterende produktionsareal på 2.263 m2 uden ændringer i staldanlægget, samt om fleksibilitet til en produktion bestående af smågrise og slagtegrise med mulighed for at justere på dyrenes vægtgrænser.

Projektet vil ikke påvirke produktionsomfanget væsentligt, da den eksisterende godkendelse tillader en produktion som svarer til kapaciteten. Projektet vil således ikke betyde væsentlige ændringer i forbrug, støj, støv mv.

Projektet omfatter ingen bygningsændringer eller udvidelser.

Offentlighedens inddragelse

Projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet, hvor der er krav om, at offentligheden skal have lejlighed til at udtale sig om sagen.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Du kan indhente yderligere oplysninger fra Viborg Kommune. Du kan også sende bemærkninger til sagen. Eventuelle bemærkninger vil indgå i sagsbehandlingen.

Frist for fremsendelse af bemærkninger er den 17. februar 2021.

Efter denne offentlighedsfase vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse for projektet. Udkastet vil blive offentliggjort på Viborg kommunes hjemmeside. Du kan allerede nu bede om at få tilsendt et udkast, når det foreligger.

En række organisationer har også ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Eventuelle bemærkninger sendes til Viborg Kommune, Prinsens alle 5, 8800 Viborg eller via E-mail til miljoe@viborg.dk.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Finn Larsen på tlf. 87875619.