You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hagebro og Vridsted: Afgørelse om tilladelse og dispensation til vandløbsrestaurering i Karup Å

Tilladelse og dispensation til vandløbsrestaurering i Karup Å mellem Hagebro og Vridsted.

Emne

Vandløb

Område

7470 Karup7800 Skive

Offentliggørelse

23.06.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Viborg og Holstebro Kommuner meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til gennemførelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i det det offentlige vandløb Karup Å ved mat. nr. 1l Egebjerg By, Vridsted, Viborg Kommune og 3b Hjelm Hede, Sevel, Holstebro Kommune.

Kontakt

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59