You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg, Hald Ege - afgørelse vedr. projekt for nyt vejanlæg

Det er vurderet at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Emne

Miljøvurdering af planer og programmerVeje

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

29.04.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via Nævneneshus.dk

Resume af sagen

Vejanlægget består af nye belagte arealer på i alt 6700 m2, samt tilhørende vejafvanding. Vejanlægget er placeret sydøst for Egeskovvej umiddelbart syd for Viborg, på et tidligere dyrket markareal. Området er omfattet af lokalplan 509. Anlægget etableres med henblik på vejbetjening af fremtidige boliger.

Viborg Kommune vurderer samlet set, at det ansøgte projekt ikke antages at
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Kontakt

Trafik og Veje

87 87 50 04
Send en sikker mail via borger.dk Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer