You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Haugaardvej 5D, 9632 Møldrup - Revurdering af miljøgodkendelse

Emne

Husdyr og landbrug

Område

9632 Møldrup

Offentliggørelse

24.02.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Se revurderingen af miljøgodkendelse til Haugårdvej 5D, 9632 Møldrup

Resumé

Viborg Kommune meddeler hermed revurderet miljøgodkendelse til soproduktionen på ejendommen Haugårdvej 5D, 9632 Møldrup på de vilkår og med de forudsætninger, der fremgår af nærværende reviderede miljøgodkendelse.

Den revurderede miljøgodkendelse indeholder et nyt vilkår, og Viborg Kommune meddeler i forlængelse heraf påbud om vilkårsændring i henhold til Husdyrbruglovens §§ 39 og 43a.

Revurderingen er foretaget efter bestemmelserne i Husdyrbrugloven og anden lovgivning.

Viborg Kommune kan herefter til enhver tid revurdere miljøgodkendelsen, hvis dette skønnes nødvendigt og er i overensstemmelse med loven. Det kan eksempelvis ske på baggrund af, at det bliver økonomisk muligt at anvende ny forureningsbegrænsende teknologi. Næste regelmæssige revurdering skal dog foretages senest 10 år efter denne revurderings dato, dvs. i 2031.