You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Skals: Høring vedr. helhedsplan for Skals

Byrådet har besluttet, at der skal arbejdes med planlægning af en helhedsplan for Skals.

Emne

Andet

Område

8832 Skals

Offentliggørelse

17.08.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Resumé

Byrådet har tilkendegivet, at Viborg Kommune har til hensigt at gennemføre det skitserede forslag til helhedsplan for Skals. Helhedsplanen for Skals behandles i byrådet i oktober 2021, hvor der tages endeligt stilling til helhedsplanen.

Forslaget til helhedsplan for Skals indeholder følgende elementer:

  • Byggeri af ny børnehave og ombygning af Skals Skole.
  • Flytning af overbygningen (7.-9. klasse) på Skals Skole til den tidligere bankbygning. Der skabes sammenhæng mellem eksisterende skole og bankbygningen.
  • Biblioteket flyttes ligeledes til den tidligere bankbygning, og der etableres kombi-bibliotek sammen med skolen.
  • Der etableres fælles indmødested i Skals for hjemmeplejen i Skals og Møldrup i den tidligere bankbygning, der ombygges til formålet.
  • Der etableres cirka 30 seniorboliger, tryghedsboliger, ældreboliger og familieboliger på ”Skalmagrunden” i kombination med, at plejecentret Kildedalcentret nedlægges over tid.
  • Når Kildedalcentret er nedlagt søges dette solgt med henblik på ombygning til boliger.
  • Eventuelt etablering af yderligere boliger på ”Skalmagrunden” gennem private investorer.