You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Herredsvejen 146, 9500 Hobro - Revurdering af kap 5 miljøgodkendelse

Emne

Husdyr og landbrug

Område

9500 Hobro

Offentliggørelse

17.02.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Se revurderingen af kap 5 miljøgodkendelsen for Herredsvejen 146, 9500 Hobro

Resumé

Viborg Kommune meddeler hermed revurderet miljøgodkendelse til soproduktionen på ejendommen Herredsvejen 146, 9500 Hobro på de vilkår og med de forudsætninger, der fremgår af nærværende reviderede miljøgodkendelse.

Den revurderede miljøgodkendelse indeholder et nyt vilkår, og Viborg Kommune meddeler i forlængelse heraf påbud om vilkårsændringer i henhold til Husdyrbruglovens §§ 39 og 43a.

Revurderingen er foretaget efter bestemmelserne i Husdyrbrugloven og anden lovgivning.

Viborg Kommune kan herefter til enhver tid revurdere miljøgodkendelsen, hvis dette skønnes nødvendigt og er i overensstemmelse med loven. Det kan eksempelvis ske på baggrund af, at det bliver økonomisk muligt at anvende ny forureningsbegrænsende teknologi. Næste regelmæssige revurdering skal dog foretages senest 10 år efter denne revurderings dato, dvs. i 2031.