You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hjarbæk: Vejanlæg i nyt sommerhusområde (LP450) kræver ikke VVM-afgørelse

Der skal ikke udarbejdes miljøvurderingsrapport for nyt vejanlæg lokalplan 450.

Emne

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Område

8831 Løgstrup

Offentliggørelse

09.09.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Viborg Kommune har den 5. august 2021 modtaget ansøgning om etablering
af nyt vejanlæg med henblik på realisering af lokalplan 450.

Viborg Kommune meddeler hermed, at projektet ikke kræver miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven.

Torben Juul Jørgensen

Tlf: 87 87 51 06