You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hjorthede: Tilladelse til udledning af separat regnvand

Tilladelse til udledning af separat regnvand fra regnvandskloakken i Hjorthede via rensedam.

Emne

Spildevand

Område

8850 Bjerringbro

Offentliggørelse

27.05.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Viborg Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af separat regnvand fra regnvandskloakken i Hjorthede via rensedam. Tilladelsen meddeles i henhold til § 28, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven, samt kapitel 8 i spildevandsbekendtgørelsen.

Kontakt

Thomas Møller Schmidt

Tlf: 87 87 55 67