You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Høgild, Åhusevej 13 - Afgørelse, revurdering af miljøgodkendelse

Afgørelse vedr. revurdering af miljøgodkendelse til slagtekyllingeproduktion

Emne

Husdyr og landbrug

Område

7470 Karup

Offentliggørelse

19.05.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Du kan klage over afgørelsen her

Resumé af sagen

Husdyrbruget på Åhusevej 13, 7470 Karup har en miljøgodkendelse til produktion af 907.920 slagtekyllinger årligt. Viborg Kommune har revurderet miljøgodkendelsen.

Miljøgodkendelsen er revurderet med stort set de samme vilkår som den oprindelige miljøgodkendelse og den i 2015 udførte revurdering.

Der er siden seneste revurdering etableret varmevekslere i kyllingehusene, og der er stillet vilkår til drift af disse.

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer