You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Højslev: Høring om forslag om rørlægning af en del af bikanal 14 i Tastum Landvindingslag

Høring af forslag til et projekt om rørlægning af bikanal 14 ved Tastum Landvindingslaug.

Emne

Vandløb

Område

7840 Højslev

Offentliggørelse

27.09.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Resume af sagen

Viborg Kommune fremmer forslag til et projekt om rørlægning af bikanal 14 ved matr. nr. 1cm, Tastum Sø, Kobberup. Ansøger til projektet er Tastum Sø Landvindingslaug, og projektet er beliggende indenfor laugets pumpelaget. Projektet omhandler forslag til rørlægning af ca. 20 meter i hver ende af bikanalen. Formålet med rørlægningen er en mere hensigtsmæssig drift og bedre afvanding.

Kontakt

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59