You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hvidevej 46a, 7470 Karup - Afgørelse vedr. revurdering af miljøgodkendelse

Emne

Husdyr og landbrug

Område

7470 Karup

Offentliggørelse

16.02.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Se revurderingen af miljøgodkendelsen til Hvidevej 46a, 7470 Karup

Resumé

Viborg Kommune meddeler hermed revurderet miljøgodkendelse til soproduktionen på ejendommen Hvidevej 46A, 7470 Karup på de vilkår og med de forudsætninger, der fremgår af nærværende reviderede miljøgodkendelse.

Den revurderede miljøgodkendelse indeholder ikke nye vilkår, og Viborg Kommune meddeler i forlængelse heraf ikke påbud om vilkårsændringer i henhold til Husdyrbruglovens §§ 39 og 43a.

Revurderingen er foretaget efter bestemmelserne i Husdyrbrugloven og anden lovgivning. Viborg Kommune kan herefter til enhver tid revurdere miljøgodkendelsen, hvis dette skønnes nødvendigt og er i overensstemmelse med loven. Det kan eksempelvis ske på baggrund af, at det bliver økonomisk muligt at anvende ny forureningsbegrænsende teknologi.

Næste regelmæssige revurdering skal dog foretages senest 10 år efter denne revurderings dato, dvs. i 2030.