You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Kællinghøl ved Gudenå: Afgørelse om tilladelse og dispensation til krydsning af privat vandløb ved etablering af en træbro

Tilladelse og dispensation til krydsning af privat vandløb ved etablering af en træbro på matr.nr. 1c Kællinghøl, Hjorthede.

Emne

Vandløb

Område

8850 Bjerringbro8860 Ulstrup

Offentliggørelse

16.11.2021

Klagefrist

14.12.2021
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Viborg Kommune meddeler tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af privat vandløb på matr.nr. 1c Kællinghøl, Hjorthede ved etablering af en træbro til naturpleje. Viborg Kommune meddeler dertil dispensation fra naturbeskyttelsesloven, da vandløbet er beliggende i beskyttet eng.

Kontakt

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59