You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Kallestrupvej 83, 9632 Møldrup - §16a miljøgodkendelse til kvægproduktion

Emne

Husdyr og landbrug

Område

9632 Møldrup

Offentliggørelse

06.04.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Se afgørelsen her

Resumé

Steen Husum Nielsen, Kallestrupvej 83, 9632 Møldrup har søgt Viborg Kommune om miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16a til kvægproduktionen på ovenstående adresse.

Malkekvægsproduktionen på Kallestrupvej 83 fik i september 2010 en §12 miljøgodkendelse. I marts 2017 blev der meddelt et tillæg til denne godkendelse, som er den nugældende tilladelse til 260 malkekøer med opdræt samt 10 ammekøer med opdræt.

Baggrunden for ansøgningen er et ønske om at få godkendt eksisterende produktionsarealer efter gældende lovgivning, hvor der ikke længere godkendes et bestemt antal dyr men derimod antal m² i staldene. Dermed er der mulighed for at sammensætte dyreholdet i det eksisterende husdyranlæg mere fleksibelt.

Der bygges ikke nyt i forbindelse med denne ansøgning.

Der forventes ingen væsentlige ændringer i forhold til den nuværende produktion og drift. Dermed sker der heller ingen væsentlige ændringer for naboer omkring husdyrbruget i forhold til oplevelse af støj, støv, lugt, færdsel til og fra husdyrbruget mv.