You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Kallestrupvej 83, 9632 Møldrup - Foroffentliggørelse af §16a miljøansøgning

Emne

Husdyr og landbrug

Område

9632 Møldrup

Offentliggørelse

02.03.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Foroffentliggørelse af ansøgning om § 16a miljøgodkendelse, Kallestrupvej 83, 9632 Møldrup

Steen Husum Nielsen, Kallestrupvej 83, 9632 Møldrup har den 26. januar 2021 søgt om miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16a til kvægproduktionen på ovenstående adresse.

Husdyrbruget har en nugældende tilladelse til 260 malkekøer med opdræt samt 10 ammekøer med opdræt.

Baggrunden for ansøgningen er et ønske om at få godkendt eksisterende produktionsarealer efter gældende lovgivning, hvor der ikke længere godkendes et bestemt antal dyr men derimod antal m² i staldene. Dermed er der mulighed for at sammensætte dyreholdet i det eksisterende husdyranlæg mere fleksibelt. Der bygges ikke nyt i forbindelse med denne ansøgning.

Der forventes ingen væsentlige ændringer i forhold til den nuværende produktion og drift. Dermed sker der heller ingen væsentlige ændringer for naboer omkring husdyrbruget i forhold til oplevelse af støj, støv, lugt, færdsel til og fra husdyrbruget mv.

Staldene har et samlet produktionsareal på 3.889 m².

Offentlighedens inddragelse

Projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet, hvor der er krav om, at offentligheden skal have lejlighed til at udtale sig om sagen.
Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Du kan indhente yderligere oplysninger fra Viborg Kommune. Du kan også sende bemærkninger til sagen. Eventuelle bemærkninger vil indgå i sagsbehandlingen.

Frist for fremsendelse af bemærkninger er den 1. april 2021.

Efter denne offentlighedsfase vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse for projektet. Udkastet vil blive offentliggjort på Viborg kommunes hjemmeside. Du kan allerede nu bede om at få tilsendt et udkast, når det foreligger.

En række organisationer har også ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Eventuelle bemærkninger sendes til Viborg Kommune, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg eller via Email til Miljoe@viborg.dk

 

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer