You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Karup Å: Afgørelse om et vandløbsrestaureringsprojekt

Tilladelse efter vandløbsloven til gennemførelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i det offentlige vandløb Karup Å i station ca. 17.500 – 17.560 m.

Emne

Vandløb

Område

Hele Viborg Kommune

Offentliggørelse

08.07.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Tilladelse efter vandløbsloven til gennemførelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i det offentlige vandløb Karup Å i station ca. 17.500 – 17.560 m. Strækningen er grænsevandløb mellem Viborg og Ikast-Brande Kommuner. Projektet berører matrikel 1a Vallerbæk By, Karup samt matrikel 4b og 4f Agerskov By, Ilskov.

Kontakt

Ane Bruun Middelbo

Tlf: 87 87 55 70