You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Karup: Afgørelse om lovliggørende landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan til to søer på Hessellund Golfbane på Hessellundvej 14B, 7470 Karup

Lovliggørelse på vilkår af to ud af tre søer på golfbanen

Emne

Landzonetilladelse

Område

7470 Karup

Offentliggørelse

29.09.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet

Resume af sagen

Der er søgt om lovliggørende tilladel til tre søer. To af søerne lovliggøres på vilkår om at der opsættes flydebroer, så vandspejlet reduceres. Den tredje sø skal fjernes

Kontakt

Teknik og Miljø - Byplan

87 87 86 31
Send en sikker mail via borger.dk Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer