You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Karup: Afgørelse om skovrejsning på Rørgårdsvej 8

Der skal ikke udarbejdes miljøvurderingsrapport for skovrejsning på ejendommen

Emne

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Område

7470 Karup

Offentliggørelse

30.08.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet

Resume af sagen

Der er anmeldt skovrejsning. Viborg Kommune meddeler hermed, at projektet ikke kræver miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven.

Kontakt

Claus Holst Iversen

Tlf: 87 87 55 06