You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Karup: Afgørelse om tilladelse til vandløbsrestaureringsprojekt i Karup Å ved Kanalen

Tilladelse efter vandløbsloven til gennemførelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i det offentlige vandløb Karup Å

Emne

Vandløb

Område

7470 Karup

Offentliggørelse

10.11.2021

Klagefrist

08.12.2021
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Tilladelse efter vandløbsloven til gennemførelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i det offentlige vandløb Karup Å i station ca. 24980 - 24945 meter. Projektet berører matrikel 5m Karup By, Karup og 3i Ur Gde., Karup.

Projektet omhandler supplering af en eksisterende gydebanke, etablering af en ny mindre gydebanke, udlægning af håndsten, profiludvidelse ved at afgrave sødgræs og aflejret sand i å-sænkningen samt udplantning af vandplanter.

Kontakt

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59