You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Karup: Afgørelser om tilladelse, dispensation og ikke-VVM til restaureringsprojekt i Sejbæk

Afgørelser om tilladelse, dispensation og ikke-VVM til restaureringsprojekt i Sejbæk.

Emne

VandløbMiljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Område

7470 Karup7540 Haderup

Offentliggørelse

09.09.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet

Resume af sagen

Viborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til gennemførelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i Sejbæk, mellem st. 1500 og 4387 meter. 
Projektet indeholder genslyngning, udlægning af skjulesten og gydegrus, plantning af træer og fjernelse af rørbro.

Kontakt

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59