You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Karup: Tilladelse til vandløbsrestaurering i Torp Bæk

Tilladelse og dispensation til vandløbsrestaurering i Torp Bæk

Emne

Vandløb

Område

7470 Karup

Offentliggørelse

27.05.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Viborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven til at gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Torp Bæk. Projektet berører matriklerne 3a og 3f, Torp Gde., Karup.

Kontakt

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59