You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Kirkebækvej 169, 8831 Løgstrup - §16b miljøtilladelse til hestehold

Emne

Husdyr og landbrug

Område

8831 Løgstrup

Offentliggørelse

08.04.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Se miljøtilladelsen her

Resumé

Anders Michaelsen, Kirkebækvej 169, 8831 Løgstrup har søgt om miljøtilladelse efter Husdyrbruglovens § 16b til hesteholdet på samme adresse.

Ejendommen, drives med udlejning af hestebokse samt egne heste. Der søges om nye udendørs hestebokse, godkendelse af eksisterende stalde, ridebaner og rotunde.
Det samlede produktionsareal udvides fra 197 m² i nudrift til 650 m² i ansøgt drift.

Der er ansøgt om bruttoarealer, for at opnå fleksibilitet