You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Kobberup: Foroffentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse til Kardybvej 33, 7850 Stoholm

Foroffentliggørelse af revideret ansøgning om miljøgodkendelse til slagtekyllingeproduktion

Emne

Husdyr og landbrugMiljøgodkendelse

Område

7850 Stoholm

Offentliggørelse

03.11.2021

Høringsfrist

03.12.2021
Indsend høringssvar via mail

Resume af sagen

Viborg Kommune har tidligere i flere omgange orienteret om, at Hans Rauff Hansen ønsker en miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a til en fjerkræproduktion på Kardybvej 33, 7850 Stoholm.

Oprindeligt blev søgt om 4 slagtekyllingestalde med et samlet produktionsareal på 12.000 m2. Efterfølgende blev der foretaget nabohøring til et projekt som omfattede 3 stalde på hver 3.100 m2 produktionsareal til konventionel slagtekyllingeproduktion.

Hensynet til lugtbeskyttelse af landsbyen Kobberup har nu ført til, at det ansøgte projekts omfang er blevet yderligere reduceret. Hans Rauff Hansen søger nu om godkendelse til 2 slagtekyllingestalde med et samlet produktionsareal på 6.800 m2 se nedenstående figur.

Offentlighedens inddragelse

Projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet, hvor der er krav om, at offentligheden skal have lejlighed til at udtale sig om sagen.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Du kan indhente yderligere oplysninger fra Viborg Kommune. Du kan også sende bemærkninger til sagen. Eventuelle bemærkninger vil indgå i sagsbehandlingen.

Frist for fremsendelse af bemærkninger er den 3. december 2021.

Efter denne offentlighedsfase vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse for projektet. Udkastet vil blive offentliggjort på Viborg kommunes hjemmeside. Du kan allerede nu bede om at få tilsendt et udkast, når det foreligger.

En række organisationer har også ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Eventuelle bemærkninger sendes til Viborg Kommune, Prinsens alle 5, 8800 Viborg eller via E-mail til miljoe@viborg.dk.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Finn Larsen på tlf. 87875619.

Oversigtstegning

Kontaktperson

Finn Larsen

Tlf: 87 87 56 19