You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Kobberup: Foroffentliggørelse af revideret ansøgning om miljøgodkendelse på Kardybvej 33

Tidligere ansøgning er revideret blandt andet pga. ændret placering af staldanlæg.

Emne

Husdyr og landbrugMiljøgodkendelse

Område

7850 Stoholm

Offentliggørelse

14.06.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet
Indsend høringssvar via mail

Resume af sagen

Hans Rauff Hansen har fremsendt en revideret ansøgning om miljøgodkendelse af en slagtekyllingeproduktion på Kardybvej 33, 7850 Stoholm. I forhold til den oprindelige placering er projektet flyttet mod syd og reduceret i forhold til de oprindelige planer med henblik på at tilgodese både natur og de omkringboende i landområdet. Det reviderede projekt omfatter 3 stalde på hver 3.100 m2 produktionsareal til konventionel slagtekyllingeproduktion mod tidligere 4 stalde på hver 3.000 m2.

Kontakt

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer