You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Kølvrå: Høring om planlægning for solcelleanlæg ved Uhrevej

Forslag til lokalplan nr. 573 og tillæg nr. 87 til Kommuneplan 2017-2029.

Emne

LokalplanKommuneplanMiljøvurdering af planer og programmerMiljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Område

7470 Karup

Offentliggørelse

30.06.2022

Høringsfrist

08.09.2022
Indsend dit høringssvar

©Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Resumé

Formålet med planlægningen er at udlægge området til et solcelleanlæg med tilhørende tekniske anlæg samt sikre etablering af afskærmende beplantningsbælter.

Byrådet ønsker at modtage bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til planlægningen senest den 8. september 2022.

Borgermøde

Der holdes borgermøde 17. august 2022 kl. 17.00 - 19.00 i Karup Kultur- og Forsamlingshus, Bredgade 15, 7470 Karup.

Du kan tilmelde dig til borgermødet her.

Da planforslaget/-ene kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er der udarbejdet en miljørapport. Se bilag.

Kontaktperson

Alberte Klavsen

Tlf: 87 87 55 15