You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Koldkurvej 7, 7470 Karup - foroffentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse

Emne

Husdyr og landbrug

Område

7470 Karup

Offentliggørelse

20.01.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Foroffentliggørelse af ansøgning om § 16a miljøgodkendelse, Koldkurvej 7, 7470 Karup.

Hans Rauff Hansen har den 11. december 2020 søgt om miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16a til en konsumægsproduktion på Koldkurvej 7, 7470 Karup.

Staldanlægget (2 stalde) til konsumæg ændres ikke, men der søges om udvidelse med veranda på staldene. Produktionsarealet i staldene udgør 7.460 m2. Gødningen fra hønsene opbevares i et lukket gødningshus, inden det transporteres til biogasanlæg.

Projektet overholder lugt- og ammoniakkrav.

Offentlighedens inddragelse

Projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet, hvor der er krav om, at offentligheden skal have lejlighed til at udtale sig om sagen.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Du kan indhente yderligere oplysninger fra Viborg Kommune. Du kan også sende bemærkninger til sagen. Eventuelle bemærkninger vil indgå i sagsbehandlingen.

Frist for fremsendelse af bemærkninger er den 17. februar 2021.

Efter denne offentlighedsfase vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse for projektet. Udkastet vil blive offentliggjort på Viborg kommunes hjemmeside. Du kan allerede nu bede om at få tilsendt et udkast, når det foreligger.

En række organisationer har også ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Eventuelle bemærkninger sendes til Viborg Kommune, Prinsens alle 5, 8800 Viborg eller via E-mail til miljoe@viborg.dk.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Finn Larsen på tlf. 87875619.