You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Låstrup: Afgørelse på revurdering af miljøgodkendelse til Risgårdvej 1, 8832 Skals

Afgørelse på revurdering af miljøgodkendelse til svineproduktionen på Risgårdvej 1, 8832 Skals

Emne

Husdyr og landbrugMiljøgodkendelse

Område

8832 Skals

Offentliggørelse

03.09.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet

Resume af sagen

Viborg Kommune meddeler hermed revurderet miljøgodkendelse til svineproduktionen på ejendommen Risgårdvej 1, 8832 Skals på de vilkår og med de forudsætninger, der fremgår af nærværende reviderede miljøgodkendelse.

Den revurderede miljøgodkendelse indeholder nye vilkår, og Viborg Kommune meddeler i forlængelse heraf påbud om vilkårsændring i henhold til Husdyrbruglovens §§ 39 og 43a.

Revurderingen er foretaget efter bestemmelserne i Husdyrbrugloven og anden lovgivning.

Viborg Kommune kan herefter til enhver tid revurdere miljøgodkendelsen, hvis dette skønnes nødvendigt og er i overensstemmelse med loven. Det kan eksempelvis ske på baggrund af, at det bliver økonomisk muligt at anvende ny forureningsbegrænsende teknologi. Næste regelmæssige revurdering skal dog foretages senest 10 år efter denne revurderings dato, dvs. i 2031.

Mette Betzer Pedersen

Tlf: 87 87 56 24