You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Låstrup: Høring vedr. udkast til miljøgodkendelse, Nørremarkvej 21, 8832 Skals

Udkast til miljøgodkendelse sendes i høring

Emne

Husdyr og landbrugMiljøgodkendelse

Område

8832 Skals

Offentliggørelse

02.08.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet
Indsend høringssvar via mail

Resume af sagen

Husdyrbruget søger om miljøgodkendelse til det eksisterende produktionsareal på 9.009 m2 uden ændringer i staldanlægget udover opsætning af to klimacontainere, der er medregnet i eksisterende produktionsareal, samt om fleksibilitet til en produktion bestående af søer med smågrise (7 kg’s grise) og polte.

De eksisterende stalde er indrettet med 25 pct. fast gulv og fuldspalter. Derudover er der etableret et forsuringsanlæg. Der foretages ingen ændringer i produktionen eller i bygningerne.

Projektet vil ikke påvirke produktionsomfanget væsentligt, da den eksisterende godkendelse tillader en produktion, som svarer til kapaciteten. Projektet vil således ikke betyde væsentlige ændringer i forbrug, støj, støv mv.

Kontakt

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer