You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Løvel: Afgørelse om §16b miljøgodkendelse til kvægproduktion

Miljøgodkendelse til en mere fleksibel kvægproduktion

Emne

Husdyr og landbrugMiljøgodkendelse

Område

Offentliggørelse

02.06.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Morten Ilsøe Højgaard har siden 2016 haft tilladelse til en årlig produktion på 475 slagtekalve og et tilsvarende antal småkalve, i alt 177,68 DE, på ejendommen Stabilvej 4, 8830 Tjele.

Morten Ilsøe Højgaard ønsker nu at stille sin produktionsejendom på Stabilvej 4, 8830 Tjele til rådighed for forskning og undersøgelser til gavn for kvægbruget.

Ejendommen ønskes godkendt med en fleksibilitet, der gør det muligt at lave forsøg med alle kvægtyper i de eksisterende stalde. På ejendommen findes der endvidere en gyllebeholder, som fortsat ønskes anvendt.

Kontakt

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer