You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Løvel - Aflysning af del af lokalplan nr. 69

Emne

Lokalplan

Område

8830 Tjele

Offentliggørelse

06.05.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet

Formål

Aflysningen af en del af lokalplanen har til formål at ændre områdets planlagte anvendelse. I stedet for at udlægge det som boligområde, ønskes det at realisere et projekt, som skal skabe et rekreativt område.

Kort over området

Offentliggjort: Torsdag den 6. maj 2021
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

For det aflyste areal gælder herefter alene de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet samt kommuneplanens rammebestemmelser.

Når Byrådet har endeligt vedtaget at aflyse en lokalplan helt eller delvist, er aflysningen et retsligt spørgsmål.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse.

Klagen sendes til klagenævnet via Klageportalen, som kan findes via https://naevneneshus.dk.

Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 900 kr., som Planklagenævnet opkræver via Klageportalen i forbindelse med oprettelsen af klagen. Planklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Gebyret betales tilbage, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen afvises grundet overskredet klagefrist, hvis man ikke er klageberettiget eller hvis Planklagenævnet ikke har kompetencer til at behandle klage.

Vejledning og gebyrbetalingen og øvrige detaljer om gebyrregler kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ 

Teknik & Miljø - Strategi og udvikling

87 87 86 31
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer