You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Mammen: Afgørelser om tilladelse og dispensation til regulering af eksisterende rørunderføring på Korreborg Bæk

Tilladelse og dispensation til udskiftning af en eksisterende rørunderføring af Korreborg Bæk under Korreborgvej.

Emne

Vandløb

Område

8850 Bjerringbro

Offentliggørelse

15.09.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet

Resume af sagen

Viborg Kommune meddeler tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til udskiftning af en eksisterende rørunderføring af Korreborg Bæk (offentligt vandløb) under Korreborgvej på matr. nr. 17i og 20i Mammen By, Mammen.

Kontakt

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59