You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Møldrup: Afgørelse om tilladelse og dispensation til etablering af brinksikring på Skinderup Bæk

Tilladelse og dispensation til etablering af brinksikring på Skinderup Bæk på matr.nr. 3i Spanggårde, V. Tostrup (privat vandløb).

Emne

Vandløb

Område

9632 Møldrup

Offentliggørelse

12.11.2021

Klagefrist

10.12.2021
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Viborg Kommune meddeler tilladelse efter vandløbsloven til etablering af brinksikring ved udlægning af sten og grus i et sving på Skinderup Bæk beliggende på matr.nr. 3i Spanggårde, V. Tostrup. Viborg Kommune meddeler dertil dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Kontakt

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59