You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Møldrup: Afgørelse om tilladelse til nedsivning af processpildevand fra Hørup Mølle Dambrug

Tilladelse til nedsivning af processpildevand fra Hørup Mølle Dambrug.

Emne

Spildevand

Område

9632 Møldrup

Offentliggørelse

15.09.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet

Resume af sagen

Viborg Kommune meddeler tilladelse til nedsivning af processpildevand fra Hørup Mølle Dambrug, Herredsvejen 65, 9632 Møldrup, matr. nr. 1i Hørup By, V. Bjerregrav.

Kontakt

Thomas Møller Schmidt

Tlf: 87 87 55 67