You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Møllegårdsvej 19, 8840 Rødkærsbro - Foroffentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse

Emne

Husdyr og landbrug

Område

8840 Rødkærsbro

Offentliggørelse

20.01.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Foroffentliggørelse af ansøgning om § 16a miljøgodkendelse på Møllegårdsvej 19, 8840 Rødkærsbro

Morten Kuhr, Møllegårdsvej 19, 8840 Rødkærsbro, ønsker at få godkendt eksisterende produktionsarealerpå ejendommen efter gældende lovgivning, hvor der ikke længere godkendes et bestemt antal dyr men derimod antal m² i staldene.

Der bygges ingen nye stalde som følge af denne godkendelse, det er kun de eksisterende stalde, der ønskes godkendt efter gældende lovgivning.

Møllegårdsvej 19 er et IE-brug, idet antallet af stipladser i staldene overstiger 2.000 stk. Dette udløser en miljøgodkendelse efter § 16a i husdyrbrugloven.

Offentlighedens inddragelse

Projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet, hvor der er krav om, at offentligheden skal have lejlighed til at udtale sig om sagen.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Du kan indhente yderligere oplysninger fra Viborg Kommune. Du kan også sende bemærkninger til sagen. Eventuelle bemærkninger vil indgå i sagsbehandlingen.

Frist for fremsendelse af bemærkninger er den 17. februar 2021.

Efter denne offentlighedsfase vil der blive udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse for projektet. Udkastet vil blive offentliggjort på Viborg kommunes hjemmeside. Du kan allerede nu bede om at få tilsendt et udkast, når det foreligger.

En række organisationer har også ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Eventuelle bemærkninger sendes til Viborg Kommune, Prinsens alle 5, 8800 Viborg eller via E-mail til miljoe@viborg.dk.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Claus Pedersen på tlf. 87875604.