You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Møllevej 7, 7800 Skive - §10 anmeldelse af kornsilo

Emne

Husdyr og landbrug

Område

7800 Skive

Offentliggørelse

09.03.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Se §10 afgørelse vedr. anmeldelse af kornsilo

Resumé

Viborg Kommune har den 4. februar 2021 modtaget en anmeldelse om opførelse af en kornsilo med en kapacitet på 1.350 m³, en højde på 13,2 m og en diameter på 15 m på adressen Møllevej 7, 7800 Skive. 

Viborg Kommune meddeler i henhold til § 10 i bekendtgørelse nr. 2256 af
29/12/2020 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendel -
sesbekendtgørelsen), tilladelse til kornsiloen, idet Viborg Kommune vurderer, at projektet lever op til kriterierne i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10.