You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Mønsted: Afgørelse om ikke VVM-pligt for byggemodning af Kalkværksvej og sti til Mønsted Skole

Der skal ikke udarbejdes miljøvurderingsrapport for byggemodning af Kalkværksvej og sti til Mønsted skole.

Emne

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

23.08.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for byggemodning af 12 parcelhusgrunde samt cykelsti ved Kalkværksvej i Mønsted og ny forbindelsessti til Mønsted Skole.

Kontaktperson

Rasmus Trangbæk Kjærsgaard

Tlf: 87 87 86 38