You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Mønstedvej 32a, 7470 Karup - Grønhøj Biogas - revurdering af miljøgodkendelse

Emne

Miljøgodkendelse

Område

7470 Karup

Offentliggørelse

13.04.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Resumé

Revurdering af miljøgodkendelse for Grønhøj Biogas, Mønstedvej 32a, 7470 Karup.

Viborg Kommune har igangsat en revurdering af miljøgodkendelsen af Grønhøj Biogas, Mønstedvej 32a, 7470 Karup.

Revurderingen sker som konsekvens af, at der den 17. august 2018 er offentliggjort BAT-konklusioner (anvendelse af bedst tilgængelige teknikker) for biogasanlæg.

Det betyder, at Grønhøj Biogas skal have revurderet deres miljøgodkendelse og efterleve de nye BAT-vilkår senest 4 år efter, dvs. den 17. august 2022.

Det væsentligste formål med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at biogasanlæggets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

Offentlighedens Inddragelse

Der er krav om, at offentligheden skal have lejlighed til at udtale sig om sagen.

Interesserede i revurderingssagen har mulighed for at se og kommentere sagens akter. Henvendelse herom og eventuelle bemærkninger kan sendes til Viborg Kommune , Prinsens Alle 5, 8800 Viborg eller sendes til edg@viborg.dk.

Der er frist frem til den 27. april 2021 til at fremsende bemærkninger til sagen.