You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Nr. Rind: Afgørelse vedr. revurdering af miljøgodkendelse til Skovvej 2, 8832 Skals

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse

Emne

Husdyr og landbrugMiljøgodkendelse

Område

8832 Skals

Offentliggørelse

20.08.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Viborg Kommune meddeler hermed revurderet miljøgodkendelse til svineproduktionen på ejendommen Skovvej 2, 8832 Skals på de vilkår og med de forudsætninger, der fremgår af nærværende reviderede miljøgodkendelse.

Den revurderede miljøgodkendelse indeholder nye vilkår, og Viborg Kommune meddeler i forlængelse heraf påbud om vilkårsændring i henhold til Husdyrbruglovens §§ 39 og 43a.

Revurderingen er foretaget efter bestemmelserne i Husdyrbrugloven og anden lovgivning.

Viborg Kommune kan herefter til enhver tid revurdere miljøgodkendelsen, hvis dette skønnes nødvendigt og er i overensstemmelse med loven. Det kan eksempelvis ske på baggrund af, at det bliver økonomisk muligt at anvende ny forureningsbegrænsende teknologi. Næste regelmæssige revurdering skal dog foretages senest 10 år efter denne revurderings dato, dvs. i 2031.

Kontakt

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer