You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Ny planlægning for erhvervsområde i Mammen

Idéfasen er slut.

Emne

IdéfaseKommuneplanLokalplan

Område

8850 Bjerringbro

Offentliggørelse

04.02.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Indkaldelse af idéer og forslag

Viborg Byråd har igangsat planlægning, miljøvurdering og idéfase for et nyt erhvervsområde ved Mammen Byvej i Mammen.

Byrådet opfordrer alle til at komme med idéer og forslag til planlægningen.

Formål

Formålet med planlægningen er udlægge et nyt erhvervsområde i miljøklasse 3-4 , så eksisterende virksomhed kan udvides, og endnu en vejadgang kan tilføjes.

Kort over området

Offentliggjort: torsdag den 4. februar 2021
Høringsfrist: torsdag den 4. marts 2021

Høringsperioden er slut og planen er under politisk behandling.

Der afholdes ikke borgermøde.

 

Teknik og Miljø - Byplan

87 87 86 31
Send en sikker mail via borger.dk Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer