You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Ny planlægning for Søndersøparken i Viborg

Idéfasen er slut.

Emne

IdéfaseKommuneplanLokalplan

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

21.12.2020

Høringsfrist

Denne sag er afsluttet

Indkaldelse af idéer og forslag

Viborg Byråd begynder planlægningen for Søndersøparken i Viborg og opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med idéer og forslag til planlægningen.

Formål

Formålet med planlægningen er at udlægge et nyt område til almen service (sydvest), hvor Region Midt har planer om at opføre en ny psykiatriafdeling, samt et område til blandet bolig og erhverv (nordøst), som Region Midt har planer om at frasælge.

Der lægges op til at give mulighed for bebyggelse langs Ll. Sct. Mikkelsgade i 6-7 etager, der placeres som punktvise bebyggelser, med lavere bebyggelse imellem. Den bagvedliggende bebyggelse trappes ned i retning mod Søndersø, så bebyggelsen langs Søndersøparken fremstår i 2-3 etager. Der laves grønne kiler og stiforbindelser fra Ll. Sct. Mikkels Gade mod Søndersø, for at skabe en bedre sammenhæng til søen og et bedre stinetværk, end der er i dag. Der placeres parkering i de nederste dæk mod Søndersøparken, da dette område er et risikoområde ift. fremtidige oversvømmelser.

 

Kort over området

Teknik og Miljø - Byplan

87 87 86 31
Send en sikker mail via borger.dk Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer