You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Nyt boligområde Taphede Nord, Viborg - tilladelse til udledning af separat regnvand samt afgørelse om ikke-VVM

Emne

SpildevandMiljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

09.04.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Klagemulighed via Klageportalen (eksternt link)

Tilladelse til udledning af separat regnvand fra nyt boligområde (Taphede Nord) samt afgørelse om ikke VVM