You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Overlund: Afgørelse om ikke-VVM til udvidelse af regnvandsbassin

Der skal ikke udarbejdes miljøvurderingsrapport til udvidelse af regnvandsbassin i Overlund

Emne

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)Spildevand

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

09.06.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Der skal ikke udarbejdes miljøvurderingsrapport for regnvandsbassin i Overlund, matr. nr. 9gk og 9c Overlund By, Asmild.

Kontakt

Thomas Møller Schmidt

Tlf: 87 87 55 67