You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Solenergianlæg i Viborg Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 69.

Emne

Kommuneplan

Område

Hele Viborg Kommune

Offentliggørelse

27.05.2021

Høringsfrist

29.07.2021
Indsend høringssvar

Formål

Kommuneplantillægget har til formål at opdatere kommuneplanens hidtidige retningslinje 13 for solenergianlæg, så retningslinjen i højere grad forholder sig til store solcelleanlæg og dermed understøtter byrådets målsætninger om en grøn omstilling.

Kommuneplantillægget indeholder et sæt af retningslinjer for forskellige typer af solenergianlæg, herunder store solcelleanlæg, store solvarmeanlæg, mindre solenergianlæg i landzone og mindre solenergianlæg i byzone.

Kommuneplantillægget udpeger negative områder, hvor der som udgangspunkt ikke kan etableres solcelleanlæg, og neutrale områder, hvor der kan etableres solcelleanlæg i det omfang, at det er foreneligt med andre arealinteresser. Der udlægges ikke konkrete områder til solceller.

Kort over området

Teknik & Miljø - Strategi og udvikling

87 87 86 31
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer