You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Ravnstrup, Gårdsdalvej 30. Afgørelse. Landzonetilladelse til garage.

Ny garage, der er tilbygget stuehuset.

Emne

Landzonetilladelse

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

06.05.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Planklagenævnet via Nævneneshus.dk

Resume af sagen

Der er søgt om landzonetilladelse til garage på 67 m2. Opførelse af nyt stuehus kræver ikke landzonetilladelse, idet stuehuset placeres på samme placering som eksisterende, der nedrives.

Kontakt

Teknik og Miljø - Byplan

87 87 86 31
Send en sikker mail via borger.dk Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer